Mobiliario para Fisioterapia


Mobiliario Fisioterapia

Auto pasivo

Mobiliario Fisioterapia

Banco sueco

Mobiliario Fisioterapia

Barras paralelas

Mobiliario Fisioterapia

Barras paralelas ajustables

Mobiliario Fisioterapia

Camilla Bobath

Mobiliario Fisioterapia

Escalera de dedos

Mobiliario Fisioterapia

Escalera de dos peldaños

Mobiliario Fisioterapia

Escalera de tres peldaños

Mobiliario Fisioterapia

Espejo articulado móvil

Mobiliario Fisioterapia

Jaula de Rocher

Mobiliario Fisioterapia

Mesa de equilibrio Bohler

Mobiliario Fisioterapia

Mesa de manos

Mobiliario Fisioterapia

Plano inclinado

Mobiliario Fisioterapia

Respaldo de madera

Mobiliario Fisioterapia

Rueda de hombro

Mobiliario Fisioterapia

Sillón cuadriceps

Mobiliario Fisioterapia

Sistema de poleas

Mobiliario Fisioterapia

Tabla de equilibrio Bohler

×